bhxhsoft
Dịch vụ lưu trữ online cho phần mềm

Ngày 01/3/2013, công ty N.E.T chính thức cung cấp đến khách hàng dịch vụ "lưu trữ dữ liệu trực tuyến", dịch vụ này có các đặc điểm sau:

 

Dịch vụ lưu trữ online cho phần mềm

- Không cần phải đặt các phầm mềm lưu trữ tại máy tính cục bộ (chẳng hạn: SQL Server,...)
- Có thể sử dụng phần mềm tại nhiều địa điểmewebietnam enetvietnam BHXHonline.com Nhựa Bình Minh
  • Trực tuyến: 30
  • Lượt truy cập: 1,320,438
Tư vấn trực tuyến 1900561581 (ext: 101/102) - soft@bhxh.vn
Đăng Nhập Email