bhxhsoft
Chức năng cập nhật tự động

Đưa vào chức năng tự động cập nhật cho các phần mềm của NET

Chức năng cập nhật tự động

Với việc triển khai chức năng này, công ty NET hỗ trợ khách hàng một số điểm sau:
- Không mất thời gian để tìm hiểu các thông tin thay đổi (biểu mẫu)
- Khách hàng sẽ nhận được các bản vá lỗi (nếu có) phần mềm đang dùng
Chức năng được tích hợp trên tất cả sản phẩm phần mềm của công ty N.E.T

 ewebietnam enetvietnam BHXHonline.com Nhựa Bình Minh
  • Trực tuyến: 14
  • Lượt truy cập: 1,320,422
Tư vấn trực tuyến 1900561581 (ext: 101/102) - soft@bhxh.vn
Đăng Nhập Email