bhxhsoft
BHXHsoft bổ sung tiện ích "xuất file cho phần mềm kê khai"

Từ ngày 01/3/2014 các khách hàng đang sử dụng phần mềm tính BHXH của công ty N.E.T sẽ có thêm tiện ích mới để sử dụng, nhằm đơn giản nhất yêu cầu của Bảo hiểm xã hội khi nộp báo cáo có mã vạch

BHXHsoft bổ sung tiện ích

Chức năng này sẽ được cập nhật tự động khi khách hàng vận hành phần mềm (từ ngày 01/3/2014)
Chi tiết như sau:
- Sử dụng BHXHsoft / BHXHonline lập các báo cáo (như bình thường)
- Xuất báo xls cho kê khai (theo đúng cấu trúc các file xls mà phần mềm kê khai yêu cầu)
- Sử dụng các file xls đã xuất, tiến hành import vào phần mềm kê khai
- In dữ liệu
Trân trọng thông báoewebietnam enetvietnam BHXHonline.com Nhựa Bình Minh
  • Trực tuyến: 4
  • Lượt truy cập: 1,354,131
Tư vấn trực tuyến 1900561581 (ext: 101/102) - soft@bhxh.vn
Đăng Nhập Email