bhxhsoft
>> Kết quả tìm kiếm
Chính thức cung cấp phần mềm BHXH 2013

Ngày 1/12/2012, công ty N.E.T chính thức cung cấp phần mềm BHXH 2013
Hiện nay, phần mềm có 2 phiên bản:
- Mức lương
- Hệ số lương

Tăng thời gian sử dụng phần mềm BHXH SOFT 2013

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập và phát triển (07/01/2003 - 07/01/2013), công ty N.E.T tăng thời gian sử dụng phần mềm dành cho Khách hàng sử dụng phần mềm BHXH SOFT 2013 như sau:

Cung cấp phần mềm BHXH 2013

Phiên bản BHXH SOFT 2013 có những điều chỉnh sau:

Tăng thời gian sử dụng phần mềm BHXH SOFT 2013

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập và phát triển (07/01/2003 - 07/01/2013), công ty N.E.T tăng thời gian sử dụng phần mềm dành cho Khách hàng sử dụng phần mềm BHXH SOFT 2013 như sau:

Cung cấp phần mềm Online (http://online.netserver.vn)

Ngày 20/02/2013 công ty N.E.T triển khai dịch vụ phần mềm online. Trong giai đoạn đầu, chỉ triển khai trên phần mềm BHXH SOFT 2013 (Mức Lương + Hệ số lương).
 

Thay đổi lương tối thiểu vùng (3.100.000) từ 01/01/2015

Kính gửi khách hàng,
Bắt đầu từ 01/01/2015, mức lương tối thiểu vùng có thay đổi như sau:


ewebietnam enetvietnam BHXHonline.com Nhựa Bình Minh
  • Trực tuyến: 20
  • Lượt truy cập: 1,308,435
Tư vấn trực tuyến 1900561581 (ext: 101/102) - soft@bhxh.vn
Đăng Nhập Email