bhxhsoft
Tiện ích
1 . NET Framework 2.0
Kích thước file: 22 MB
Ngày cập nhật: 19/04/2010 13:58

Nếu máy tính chưa cài NET Framework 2.0, bạn phải download và cài đặt trước khi cài đặt chương trình
Hướng dẫn chi tiết cài đặt download tại đây

2 . Crystal Reports (32 bit)
Kích thước file: 15 MB
Ngày cập nhật: 06/05/2010 15:56

Hỗ trợ xem các mẫu báo cáo của phần mềm

3 . Crystal Reports (64 bit)
Kích thước file: 26 MB
Ngày cập nhật: 04/09/2013 13:58

Hỗ trợ xem các mẫu báo cáo của phần mềm

4 . Report Viewer
Kích thước file: 1 MB
Ngày cập nhật: 06/05/2010 15:56

Hỗ trợ xem các mẫu báo cáo của phần mềm


ewebietnam enetvietnam BHXHonline.com Nhựa Bình Minh
  • Trực tuyến: 16
  • Lượt truy cập: 1,308,431
Tư vấn trực tuyến 1900561581 (ext: 101/102) - soft@bhxh.vn
Đăng Nhập Email