bhxhsoft
Chính thức cung cấp phần mềm BHXH 2013

Ngày 1/12/2012, công ty N.E.T chính thức cung cấp phần mềm BHXH 2013
Hiện nay, phần mềm có 2 phiên bản:
- Mức lương
- Hệ số lương


Chính thức cung cấp phần mềm BHXH 2013

Phiên bản 2013 có nhiều cải tiến so với phiên bản cũ:
- Xử lý dữ liệu nhanh hơn
- Giao diện bố trí hợp lý
- Chức năng có nhiều thay đổi: ghi nhận các lần báo cáo thay đổi, khai báo thông tin đơn vị căn cứ theo vùng, ....ewebietnam enetvietnam BHXHonline.com Nhựa Bình Minh
  • Trực tuyến: 5
  • Lượt truy cập: 1,258,756
Tư vấn trực tuyến 1900561581 (ext: 101/102) - soft@bhxh.vn
Đăng Nhập Email