bhxhsoft
QUẢN LÝ CHẤM CÔNG
QUẢN LÝ CHẤM CÔNG
Phiên bản Chi phí (VNĐ)
Bán (1 lần) Thuê (1 năm)
Phổ thông 6.000.000 2.000.000
Tiêu chuẩn 10.000.000 2.500.000
Nâng cao 16.000.000 3.000.000
Chuyên nghiệp 24.000.000 4.000.000
Phần mềm này có phiên bản Web tại:

A. Chức năng chính
1. Xây dựng và quản trị danh mục
- Đơn vị, bộ phận, nhóm (làm việc), chức vụ, ca làm việc
- Hồ sơ nhân viên: Mã nhân viên, Họ, Tên, Ngày Sinh, Giới tính, Đơn vị, Bộ phận, chức vụ, Ghi chú (thêm mới bằng tay hoặc tự động thêm mới khi import bảng chấm công)
2. Chấm công
- Import dữ liệu chấm công từ file xls có sẵn
- Xử lý dữ liệu chấm công của từng nhân viên theo: Đơn vị, bộ phận, nhóm (làm việc), chức vụ, ca làm việc (giờ), lịch trình làm việc
- Tổng hợp bảng chấm công theo: nhân viên, đơn vị, bộ phận
3. Kết nối máy chấm công
- Tương thích với nhiều loại máy chấm công trên thị trường hiện nay
- Ghi nhận dữ liệu theo dấu vân tay, thẻ từ
- Tốc độ xử lý nhanh
4. Khả năng mở rộng
- Vận hành độc lập hoặc chung với các phần mềm khác: Quản trị nhân sự, tiền lương, bảo hiểm xã hội.
- Hiển thị lên màn hình tại cổng bảo vệ (hoặc các nơi cần thiết khác): ảnh nhân viên, vị trí làm việc,...
B. Chức năng tùy chọn
1. Nhân viên có thể xem bảng chấm công của mình (mỗi nhân viên đăng nhập với tài khoản riêng)
2. Phân quyền quản trị: nhiều người dùng, 1 công ty
C. Hỗ trợ người dùng
1. Import các file dữ liệu chấm công hoàn chỉnh vào hệ thống (không bao gồm việc xử lý và chuẩn hóa các file import)
2. Xử lý, chuẩn hóa và import các file dữ liệu chấm công
3. Cho mượn tạm thiết bị (máy chấm công) trong trường hợp thiết bị của khách hàng bị sự cố hoặc bào trì
D. Hình ảnh minh họa

 


 

 

Bảng giá QUẢN LÝ CHẤM CÔNG :

STT Đặc tính \ Phiên bản Phổ thông Tiêu chuẩn Nâng cao Chuyên nghiệp
HÌNH THỨC CUNG CẤP: BÁN Theo giấy phép sử dụng máy tính (không giới hạn thời gian sử dụng)
1 Hình thức triển khai Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng
2 Số lượng nhân viên (tối đa) 100 200 500 Không giới hạn
3 Chi phí cài đặt ban đầu (đồng) 2.000.000 0
4 Thời gian triển khai tối đa 2 ngày 2 ngày 5 ngày 5 ngày
5 Chi phí sử dụng phần mềm (đồng) 6.000.000 10.000.000 16.000.000 24.000.000
6 Chi phí thêm 1 chi nhánh 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000
7 Phân quyền nhiều người dùng
8 Lưu trữ dữ liệu tập trung
9 Thời gian bảo hành (năm) 1 1 1 2
10 Điều chỉnh theo yc KH
11 Điều chỉnh sửa lỗi (nếu có)
12 Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 24/7
13 Sao lưu dữ liệu tự động
14 + Xây dựng và quản trị danh mục
+ Kết nối máy chấm công: thẻ, vân tay
+ Chấm công

- Import dữ liệu chấm công từ file xls có sẵn
- Xử lý dữ liệu chấm công của từng nhân viên theo: Đơn vị, bộ phận, nhóm (làm việc), chức vụ, ca làm việc (giờ)
- Tổng hợp bảng chấm công theo: nhân viên, bộ phận, đơn vị, toàn doanh nghiệp

15 Điều chỉnh biểu mẫu đặc thù của khách hàng
16 Nhập liệu Giao diện Win (winform)
17 Xem báo cáo, thống kê Winform Giao diện Winform / Webform
HÌNH THỨC CUNG CẤP: CHO THUÊ Theo giấy phép sử dụng máy tính (giới hạn thời gian sử dụng)
1 Phí cài đặt ban đầu (đồng) 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
2 Chi phí sử dụng 1 năm (đồng) (2 máy) 2.000.000 2.500.000 3.000.000 4.000.000
3 Chi phí thêm 1 chi nhánh / cửa hàng (đồng) 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000
4 Chi phí sử dụng mỗi máy từ máy thứ 3 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
5 Phí thuê máy chủ lưu trữ dữ liệu / năm
(Local/ Internet)
2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000
6 Hình thức thanh toán 01 năm 01 lần, thanh toán vào đầu kỳ
Tải về các file liên quan của QUẢN LÝ CHẤM CÔNG :

enetvietnam BHXHonline.com Nhựa Bình Minh

  • Trực tuyến: 40
  • Lượt truy cập: 1,320,448
Tư vấn trực tuyến 1900561581 (ext: 101/102) - soft@bhxh.vn
Đăng Nhập Email