bhxhsoft
Danh sách phần mềm

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các biểu mẫu A01-TS, A01A-TS, D02-TS, D02B-TS, D07-TS ... được nhanh chóng và thuận tiện, Công ty TNHH SX TM DV N.E.T đã xây dựng phần mềm "BHXH Doanh nghiệp (BHXHSoft)", phần mềm này có các đặc tính sau: 
 

- Doanh nghiệp nếu ứng dụng tin học hiệu quả sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.
- Phần mềm Quản trị Bảo hiểm xã hội đáp ứng các yêu cầu thiết thực của các doanh nghiệp đang quản lý và theo dõi tình hình tham gia BHXH của doanh nghiệp
- Phần mềm đáp ứng đầy đủ quy trình hoạt động tác nghiệp trong quản lý BHXH bao gồm: Cập nhật thông tin nhân viên &ndash...


ewebietnam enetvietnam BHXHonline.com Nhựa Bình Minh
  • Trực tuyến: 18
  • Lượt truy cập: 1,167,441
Tư vấn trực tuyến 1900561581 (ext: 101/102) - soft@bhxh.vn
Đăng Nhập Email